Jdi na obsah Jdi na menu
 


Past simple - regular verbs

29. 5. 2010

Pravopisné změny

Vypouštění koncového -e
U slov, která končí na nevyslovované (němé) -e, dochází k vynechání tohoto písmene, poté přidáme koncovku -ed.
like - liked, stare - stared, believe - believed

Změkčení -y na -i

U slov končících na -y, kterému předchází souhláska, dochází ke změně tohoto -y na -i (změkčení). Pokud -y předchází samohláska, pouze připojíme koncovku -ed.

carry - carried, worry - worried
ALE: play - played

Zdvojování koncové souhlásky

Končí-li slovo na trojici písmen souhláska + samohláska + souhláska (big, hit, win), a poslední slabika je přízvučná, koncová souhláska se zdvojuje, poté přidáme koncovku -ed.
stop - stopped, prefer - preferred
ALE: není-li na poslední slabice přízvuk, ke zdvojení NEDOCHÁZÍ:

open -  openned
 open - opened

V britské angličtině se koncové -l v tomto případě zdvojuje, i když přízvuk leží jinde. V americké angličtině je běžné takové koncové -l nezdvojovat:

travel - travelling - travelled - traveller (br.)
tra
vel - traveling - traveled - traveler (am.)

W se v angličtině nepočítá mezi souhlásky, tedy se nezdvojuje:

bow - bowed