Jdi na obsah Jdi na menu
 


Question tags

13. 12. 2010

Co jsou to tázací dovětky?

Tázací dovětky jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Používají se buď proto, aby se mluvčí ujistil, že to, co říká, je skutečně pravda, nebo aby přiměl posluchače se nad větou zamyslet. Někdy se jedná o skutečnou otázku, na kterou očekáváme odpověď, jindy jde pouze o otázku řečnickou. I v češtině jsou tázací dovětky běžné. U nás je vše jednodušší, potože si vystačíme s prostým viď?, viďte?, že?, že ano? apod.

Včera jsi nebyl doma, viď?
Moc jim to nejde, viďte?
Ještě nemáte hlad, že ne?
Ty se nudíš, že ano?

Pokud je oznamovací věta kladná, tázací dovětek je záporný:

Oznamovací věta tázací dovětek
+
-
He is tall,
isn't he?
My parents are very rich,
aren't they?

 

Je-li oznamovací věta záporná, dovětek je kladný:

 

Oznamovací věta tázací dovětek
-
+
He isn't very tall,
is he?
My parents aren't rich,
are they?

Důležitá pravidla:

1) Podmět věty je v tázacím dovětku vždy nahrazen zájmenem

správně: Bono Vox is a very good singer, isn't he?
špatně:   Bono Vox is a very good singer, isn't Bono?

2) V dovětku používáme to sloveso, které se bežně v daném čase používá pro tvoření otázek (pomocné sloveso).

They are from the USA, aren't they? - Otázku bychom běžně vytvořili takto: Are they from the USA?
She can't swim, can she? - běžná otázka: Can she swim?
Mark hasn't got a dog, has he? - běžná otázka: Has he got a dog?
They don't go to school, do they? - běžná otázka: Do they go to school?
She works in a bank, doesn't she? - běžná otázka: Does she work in a bank?
You broke it, didn't you? - běžná otázka: Did you break it?
You've lost it, haven't you? - běžná otázka: Have you lost it?
They will be late, won't they? - běžná otázka: Will they be late?
They are waiting for us, aren't they? - běžná otázka: Are they waiting?

3) Pro záporné dovětky vždy používáme stažené tvary (isn't, don't, mustn't)

správně: Bono Vox is a very good singer, isn't he?
špatně:   Bono Vox is a very good singer, is not he?
                 Bono Vox is a very good singer, is he not? - toto je sice gramaticky správně, ale zde  bychom dovětek až příliš zdůrazňovali, něco jako v češtině nebo snad ne?

POZOR:

1) Sloveso HAVE se používá dvěma způsoby:

Jako pomocné sloveso ve vazbě HAVE GOT - pak je otázka have you got, has he got, tázací dovětek potom bude have you? / has he? apod.
You've got a brother, haven't you?
She has got a lot of time, hasn't she?
A nebo jako významové sloveso, s nímž se otázka tvoří jako s jinými slovesy, tedy pomocí DO, DOES, DID apod.
They have a shower every day, don't they? nikoliv haven't they?
He has lunch at 6 o'clock, doesn't he? nikoliv hasn't he?
We have to hurry, don't we? nikoliv haven't we?
They had a little dog, didn't they? nikoliv hadn't they?
V předpřítomném a předminulém čase se samozřejmě HAVE používá jako pomocné sloveso, tedy dovětek obsahuje haven't / hasn't / hadn't

2) U vět s vazbou THERE IS / ARE se there považuje za podmět a objevuje se tedy i v tázacích dovětcích:

There's enough time, isn't there?
There are many people, aren't there?
There aren't any books in the library, are there?

3) Tázací dovětek pro I AM je aren't I?: I am quite tall, aren't I?
nikoliv amn't I? / am I not?
Hovorová varianta je ain't I a mnoho lidí ji běžně používá: I'm so stupid, ain't I?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář