Jdi na obsah Jdi na menu
 


Present perfect simple

4. 11. 2010

PRESENT PERFECT - PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
Použití
· u dějů, které začaly v minulosti a trvají do současnosti
We have lived here for seven years. – Žijeme tady sedm let.
· u dějů, které se odehrály v minulosti, ale následky (výsledky, zážitky, činy) přetrvávají
We have bought a new car. – Koupili jsme si nové auto.
· když výsledek minulého děje má dopad na současnost
I have found my favourite glasses. – Našla jsem svoje oblíbené brýle.
· ve větách v předpřítomném čase se používají výrazy jako:
today, this morning, this week
ever, never Have you ever ridden a camel? – Jel jsi někdy na velbloudovi?
I have never flown in a skycar. – Nikdy jsem neletěl v létajícím autě.
for (po nějakou dobu), since (od nějaké doby)
I have lived in Třebíč for ten years. – Bydlím v Třebíči deset let (po dobu 10 let)
We have been here since 9 o´clock. – Jsme zde od devíti hodin.
recently, lately (nedávno)
in the few last days (poslední dobou), for ages (dlouho), so far (doposud)
just (právě) He has just gone out. - Právě šel ven.
already (už) The bus has already left. – Autobus už odjel.
yet (už) Have you phoned him yet? – Už jsi mu volal?


!!! Minulý čas je spojen s výrazy – last year, last month, last week, ten years ago,
in 1993, yesterday. Jedná se o ukončenou minulost.
Halina Pawlovská has written many books. – Halina Pawlovská napsala mnoho knih. (stále
žije, může ještě něco napsat – proto se používá předpřítomný čas).
ALE W. Shakespeare wrote many plays. – W. Shakespeare napsal mnoho her. (už zemřel,
jedná se o ukončenou, uzavřenou minulost – proto se používá minulý čas)

Tvoření
SUBJECT (PODMĚT) + HAVE / HAS + 3. TVAR SLOVESA (nebo PŘÍČESTÍ MINULÉ TRPNÉ)
· u pravidelných sloves je 3. tvar sloves stejný jako příčestí minulé (tzn. k infinitivu
slovesa přidám
e koncovku –ed)
· u nepravidelných sloves se jedná o 3.tvar, který se neřídí žádnými pravidly a je nutné
si ho zapamatovatI have not drunk the whole bottle of water.

 

Příklady
I have drunk the whole bottle of water. (Vypil jsem celou láhev vody. - a mám ji vypitou)
She has given me her book. (Dala mi svou knihu. - stále ji ještě mám.)
We have already seen the movie. (Už jsme ten film viděli. - a máme ho v paměti.)
I have had a great time. (Bezvadně jsem se bavil. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.) 

I have not drunk the whole bottle of water. (Nevypil jsem celou láhev vody. - a nemám ji vypitou)
She has not given me her book. (Nedala mi svou knihu. - nemám ji.)
I have not seen the movie yet. (Ještě jsem ten film neviděl. - ale počítám, že na něj půjdu)
I have not had a good time. (Nebavil jsem se. - je důležitý můj pocit, ne kdy jsem se bavil.)

Have you drunk the whole bottle of water? (Vypila jsi celou láhev vody? - a máš ji vypitou?)
Has she given you her book? (Dala ti svou knihu. - stále ji ještě máš?.)
Have you seen the movie yet? (Už jste ten film viděli. - a máte ho v paměti.)
Have you had a great time? (Bavil ses dobře? . - je důležitý tvůj pocit, ne kdy ses bavil.)

POZOR !!! - sloveso have se může ve větě vyskytnout "dvakrát"
- jednou jako pomocné sloveso a jednou jako významové sloveso.

Příklad:
I have had a great time. /I've had a great time. (Bezvadně jsem se bavil.)
He has had an accident. (Měl úraz.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář