Jdi na obsah Jdi na menu
 


Phrasal verbs

27. 4. 2011

 

Zde najdete slovník frázových sloves.

 

Frázová slovesa jsou slovesa, která se skládají z více částí, obvykle z hlavního slovesa a tzv. příslovečné částice. Přidáním částice slovo obvykle získává odlišný význam.

Příkladem může být sloveso TURN (otáčet, otočit). Přidáme-li částici ON, vznikne frázové sloveso TURN ON - zapnout. Přidáme-li OFF, máme frázové sloveso VYPNOUT. Přidáme-li DOWN, vznikne sloveso TURN DOWN - ztlumit (např. hlasitost, topení apod.).

 

Nejčastěji používaná frázová slovesa
GET
get up – vstát (z postele)
get lost - zmiz
get down – sestoupit
get on one´s feet- postavit se na vlastní
get down to work – pustit se do práce nohy
get away – uniknout, opustit
get on sb´s nerves – jít/lézt někomu na
get out – utéct nervy
get back – dostat zpátky, vrátit se
get the joke – pochopit vtip
get by – dokázat, přežít
get stuck - uvíznout
get off – odjíždět
get the sack/ get fired – dostat padáka
get out of – vyhnout se něčemu
get rid of sb/sth – zbavit se někoho/
get on (with) – vycházet s někým něčeho
get used to – zvyknout si
get the jitters – dostat trému
get ready for sth– připravit, nachystat se na něco
get together with sb– sejít se s někým
get married – oženit se
get up sb´s nose – lézt někomu krkem
get tired – unavit se štvát někoho
get a cold – nachladit se
get through the exam – udělat
get dark – ztmavnout zkoušku
get red – zčervenat
get hold of – zmocnit se
PUT
put on (make up, glasses) – obléci si, udělat si, nanést si (make up, brýle)
put on (weight) – přibrat (na váze)
put off - svléct, odložit (časově)
put up (prices) – zvýšit cenu
put up (noisy neighbours) – vydržet (s hlučnými sousedy), tolerovat
put sb up – ubytovat
put down (a book)- odložit (knihu)
put sb down – kritizovat (někoho)
put out (fire) – uhasit (oheň)
put away (your clothes) – uklidit si (oblečení)
put no notice – nevšímat si
put a plan into practise – uvést plán do praxe
put it back – vrátit
put your watch back/ forward – posunout čas (na hodinkách)
put in – zadat informace
put aside (money) – dát stranou (peníze)
put one´s heads together – dát hlavy dohromady
SET
set down - napsat, stanovit
set sb free – pustit někoho na svobodu
set in – vzniknout osvobodit někoho
set off/out – vydat se na cestu, začít
set sb up with sb - dát někoho s někým
set sth up- založit něco, zřídit, vztyčit dokupy
LET
let down - zklamat, snížit, dát dolů, pustit
let in – vpustit
let out – vypustit
let off – propustit
let the cat out of the bag – pustit si pusu na špacír, vykecat to
Let´s toast! – Tak si připijem/ ťuknem!
CUT
cut down – skácet (strom)
cut across – zkrátit
cut off – uříznout, přestat proudit (např. el. proud)
cut up – rozdělit na malé části
cut away – odříznout
cut classes – chodit za školu, ulít se ze školy
Cut it out! – Přestaň! Nech toho!
COME
come across – náhodou na něco, někoho narazit, být pochopen
come off – vyjít, uspět, vydařit se
come out – vyrůst
come round – navštívit
come to life– přijít k sobě, vzpamatovat se
come up against – čelit, postavit se něčemu
come a long way – udělat pořádný kus práce, zlepšit se hodně
come of age – stát se dospělým
come true – splnit se
come to one´s senses – dostat rozum, přijít k rozumu
LOOK
look after – starat se o někoho
look for – hledat
look at – dívat se
look in – navštívit
look into – vyšetřit, podívat se na něco
look out – pozor!
look through – prohlížet
look up to sb– vážit si někoho, respektovat někoho
look down on sb – pohrdat někým
look forward to sb, sth – těšit se na někoho, něco
look like – vypadat
look like a milion dollars – vypadat báječně
look for a needle in a haystack – hledat jehlu v kupce sena
look sb in the face/ in the eye – podívat se někomu do očí
Look before you leap. – Dvakrát měř, jednou řež.