Jdi na obsah Jdi na menu
 


Passive voice

27. 4. 2011

 

     Trpný rod tvoříme vždy pomocí slovesa BE a slovesa v minulém příčestí - koncovka -ed, nebo třetí tvar nepravidelných sloves (např. be finished, be done, be opened, be started, be written, be built atd.) Trpný rod můžeme vytvořit od téměř jakéhokoliv slovesa v jakémkoliv slovesném čase, včetně průběhových. Podívejte se na následující tabulku, kde uvidíte nejběžnější tvary, ve kterých se trpný rod objevuje:

čas činný rod trpný rod
přítomný prostý
Somebody writes books. Books are written.
minulý prostý Somebody wrote a book.
A book was written.
budoucí
Somebody will write a book.
A book will be written.
předpřítomný
Somebody has written a book.
A book has been written.
přítomný průběhový
Somebody is writing a book.
A book is being written.

Všimněte si, že v trpném rodě dáváme do požadovaného času sloveso BÝT. Tedy je-li v činném rodě sloveso v přítomném čase, v trpném bude v přítomném čase sloveso BÝT. Je-li v činném minulý, v trpném bude minulý čas slovesa BÝT. I když je v činném rodě přítomný průběhový, v trpném rodě bude v přítomném průběhovém čase sloveso BÝT. Zdá se možná, že je to obtížné, ale ve skutečnosti není. Prostě dáme sloveso BÝT do správného času a nakonec přidáme minulé příčestí významového slovesa (zde WRITTEN).

Možná se pozastavíte nad tvarem 'is being', ale tak se tvoří přítomný průběhový čas slovesa BÝT. Ten se ale jinde téměř neobjevuje.

Ti pokročilejší z vás se mohou podívat ještě na následující tabulku, kde najdete ostatní anglické časy, a jak vypadá trpný rod v nich:

čas činný rod trpný rod
předminulý
Somebody had written a book. A book had been written.
předbudoucí Somebody will have written a book.
A book will have been written.
minulý průběhový
Somebody was writing a book.
A book was being written.
předpřítomný průběhový
Somebody has been writing a book.
A book has been being written.
předminulý průběhový
Somebody had been writing a book.
A book had been being written.
budoucí průběhový
Somebody will be writing a book.
A book will be being written.
předbudoucí průběhový
Somebody will have been writing a book.
A book will have been being written.

 

Trpný rod v otázce a záporu

Otázku a zápor tvoříme tak, jak se běžně tvoří otázka a zápor se slovesem být v různých časech:

When was it finished? 
Is anybody hurt?
It won't be done tomorrow. 
It hasn't been completed yet.

Činitel děje

Chceme-li v trpném rodě zmínit činitele děje, zpravidla bývá za předložkou BY (America was discovered by Columbus, Hamlet was written by Shakespeare.) Předložka WITH uvozuje spíše nástroj, než činitele:

The door was opened by a burglar.  - Lupič je zde činitel.
The door was opened with a key.  - Klíč zde není činitel ale nástroj.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář